ORDLISTA

Här är en lista med lite översättningar från Engelska till Svenska av vanligt förekommande termer i Photoshop vilket kan göra arbetet lite lättare om du inte har programmet på svenska.

Engelska Svenska
Acquire Hämta in
Acquire Högdager
Actual color Verklig färg
Add Addera
Adjust Ställ in
Alignment Justering
Angle Vinkel
Anti-aliased Kantutjämning
Append Lägg till
Arbitrary Fritt val
Arrow Pilen (Banverktyget)
Aspect Proportion
Bitmap Punktuppbyggnad
Black matte Svart mask
Blend Blanda
Blend Tona
Blur Oskärpa
Bold Fet
Border Gräns
Brightness, intensity Intensitet
Brush Pensel
Burn Efterbelysa
Calculate Beräkna
Canvas Arbetsyta
Channel Kanal
Clear Radera
Clockwise Medsols
Clone Klona
CMYK color CMGS-färg
CMYK preview Förhandsvisa CMGS
Color Färg
Color balance Färgbalans
Color burn Efterbelysa med färg
Color dodge Skugga med färg
Color halftone Färgraster
Color picker Färgväljaren
Color table Färgkarta
Composite Sammansatt
Constant Konstant
Content Innehåll
Contour Kontur
Contrast Kontrast
Copy Kopiera
Counterclockwise Motsols
Crop Beskära
Crystallize Kristallisera
Curves Kurvor
Custom Egen
Cut Klippa ut
Darken Mörkare
Default colors Återställningsknappen
Defringe Fylla ut överstrålning
Delete Ta bort, radera
Depth Djup
Despeckle Ytutjämning
Difference Differens
Diffuse Diffusera
Displace Förskjutning
Dissolve Lös upp
Distance Avstånd
Distort Förvränga
Dither Gitter
Dodge Skugga (ljusa upp)
Duotone Duplex
Edit Redigera
Emboss Relief
Equalize Utjämna
Export Exportera
Eye dropper Pipett
Facet Fasett
Feather Ludd
File Arkiv
Fill Fylla
Floating Flytande
Font Teckensnitt
Free För hand
Gamut warning Tryckbarhetsvarning
General Allmänt
Gradient √Ėvertoning
Grayscale Gråskala
Group Gruppera
Grow Utvidga
Hard light Skarpt ljus
Hardness Hårdhet
High pass Högpass
Hue Nyans
Image Bild
Indexed color Dekorfärg
Interlace Sammanflätning
Inverse Omvänd
Invert Invertera
Lab color Lab-färg
Layer Lager
Leading Radavstånd
Lens flare Linsöverstrålning
Level Nivå
Lighten Ljusare
Link Länk
Looking glass Förstoringsglaset
Luminosity Luminicens
Midtone Mellanton
Mirror Spegel Vänd
Mode Läge
Monitor Bildskärm
Motion blur Rörelseoskärpa
Multichannel Flerkanal
Noise Brus
Offset Förflyttning
Option Tillval
Overlay Täcka över
Paint bucket Färgpytsen
Paste Klistra in
Path Bana
Pattern Mönster
Pen Ritstiftet
Perspective Perspektiv
Pinch Knipning
Place Montera
Plug ins Insticksprogram
Pointillize Skapa fläckar
Posterize Färgreduktion
Preferences Inställningar
Pressure Tryck
Preview Visa
Print Skriva ut
Printing inks Tryckfärger
Quick mask Snabbmask
Quit Avsluta
RBG color RGB-färg
Rendering √Ötergivning
Ripple Krusning
Row Rad
Ruler Linjal
Sample Prov
Saturation Mättnad
Scale Skala
Screen Raster
Selection Markering
Shadow Skugga
Sharpen Skärpa
Similar Liknande
Size Storlek
Skew Skeva
Smear Smeta
Snapshot Fånga bild
Soft light Mjukt ljus
Solarize Solarisera
Spacing Mellanrum
Spherize Sfär
Sponge Svamp
Stamp Stämpeln
Stroke Ramlinje
Switch colors Växlingsknappen
Threshold Tröskel
Tiles Skapa plattor
Transform Omforma
Trap Svällning
Twirl Virvel
Units Måttenheter
White matte Vit mask
Zigzag Sicksack